2019

Under the light of the sea / Sota la llum de mar is a photographic essay that aims to dignify each and every one of the victims of Francoism in the Spain of civil war and postwar. The project is based on the story of my grandfather’s little brother, Tomás Pons Albesa, who was shot at the Camp de la Bota, in Barcelona, in 1941, at the age of 31. From an investigation that has led me to travel at one time to the places where the last moments of Tomás’s life passed and to trace his presence in documentation of the time, I build a new story reminiscent of a past that is present through of the landscape but also of its lights and shadows.

The series consists of 42 images and biographical images and the time in which Tomás lived.

Write for this work:

Cynhtia Young
Curator of the Robert Capa Archive at the International Center of Photography, New York

Vicenç Altaió
Poet, essayist, art critic and idea trafficker

2019

Bajo la luz del mar es un ensayo fotográfico que quiere dignificar a todas las víctimas del franquismo de la España de la Guerra Civil y la posguerra. El proyecto se basa en la historia del hermano pequeño del abuelo de mi abuelo, Tomàs Pons Albesa, que fue fusilado en el Camp de la Bota de Barcelona en el año 1941 a la edad de 31 años.
Con el objetivo de desarrollar esta historia, he transitado los lugares que Tomàs Pons Albesa recorrió durante sus últimos momentos de vida y he recopilado información sobre la época relacionada con el caso para poder reconstruir una historia, hasta ahora, fragmentada.
Este proyecto combina fotografía contemporánea con testimonios documentales de la época, construyo un nuevo relato que evoca un pasado que se nos hace presente a través de un paisaje cargado de luces y sombras.La serie consta de 42 imágenes e imágenes biográficas y de la época en la que vivió Tomás.
Escribe para este trabajo:
Cynhtia Young
Curador del Archivo Robert Capa en el Centro Internacional de Fotografía, Nueva York
Vicenç Altaió
Poeta, ensayista, crítico de arte y traficante de ideas

2019

Sota la llum del mar  és un assaig fotogràfic que pretén dignificar totes les víctimes del franquisme de l’Espanya de la Guerra Civil i la postguerra. El projecte es basa en la història del germà petit de l’avi de la fotògrafa, Tomàs Pons Albesa, que va ser afusellat al Camp de la Bota de Barcelona l’any 1941 amb 31 anys.
Per tal de poder resseguir aquesta història, he transitat els indrets que Tomàs Pons Albesa va recórrer durant els últims moments de vida i he recopilat informació de l’època relacionada amb el cas amb l’objectiu de reconstruir una història, fins ara, fragmentada.
Aquest projecte combina fotografia contemporània amb testimonis documentals de l’època,construeixo un nou relat que evoca un passat que se’ns fa present a través d’un paisatge carregat de llums i ombres.
La sèrie consta de 42 imatges i imatges biogràfiques i de l’època en què va viure Tomàs.
Escriu per aquest treball:
Cynthia Young
Curador de l’Arxiu Robert Capa al Centre Internacional de Fotografia, Nova York
Vicenç Altaió
Poeta, assagista, crític d´art i traficant d´idees